تبلیغات
محب الحجه - احادیث امام جعفر صادق (ع) (سری 1)
 
محب الحجه
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ: خدایا اصلاح كن هر فسادى را از كار مسلمین
 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : خداوند تعالی می فرماید:((هنگامی که بنده ی من خواهش های نفسانی خویش را بر طاعت من ترجیح دهد٬ کمترین کاری که در حق او روا می دارم آن است که او را از لذت مناجات با خود محروم می سازم.))

 

منبع : جامع السعادات٬ ج٣ /ص۴٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : حسد ایمان را می خورد٬ همان گونه که آتش هیزم را می خورد و از بین می برد.

 

منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص٣٠۶ ٬حدیث ٢.

---------------------------------------------------------------------------------------
 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : غیبت کردن بر هر مسلمانی حرام است و البته همانگونه که آتش هیزم را می خورد غیبت نیز کارهای نیک انسان را می خورد واز بین می برد.

 

منبع : جامع السعادات٬ ج٢/ص٣١۵.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هنگامی که مومن٬ برادر دینی خود را متهم می کند٬ ایمان در دل او ذوب می شود٬ همانگونه که نمک درآب ذوب می شود.

 

منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص٣۶١ ٬حدیث١.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : بی تردید انسان مرتکب گناه می شود ودر اثر آن از نماز شب محروم می گردد و بی شک  تاٴثیر کار بد در انجام دهنده ی آن ٬[در جهت قطع برکات معنوی وابتلاء به شدائد] از تاٴثیر کارد برنده در قطع گوشت٬ سریع تر است.

 

منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص٢٧٢ ٬حدیث١۶.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر کس به آنچه خدا روزی اش کرده قانع باشد٬ازبی نیازترین مردم است.

 

منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص١٣٩ ٬حدیث٩.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : زهد و بی میلی نسبت به دنیا٬ به از بین بردن مال وحرام نمودن حلال نیست. بلکه زهد نسبت به دنیا آن است که به آنچه در دست توست٬ بیشتر از آنکه نزد خداوند عزّوجلّ است٬اعتماد نداشته باشی.

 

منبع : فروع کافی ٬ج۵/ص٧٠ ٬حدیث٢.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : کسی که به خاطر دارایی کم و تهیدستی موٴمنی را خوار کند و او را کوچک بشمارد خداوند در روز قیامت او را در برابر خلائق رسوا و مفتضح می کند.

                                                                                                                                                                                                

منبع : منبع : اصول کافی ٬ج٢/ص ٣۵٣ ٬حدیث٩.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : ایمان نیست برای کسی که حیاء ندارد.

 

منبع : اصول کافی

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : ایمان اقراراست تواٴم با عمل واسلام اقرار است بدون عمل.

 

منبع : اصول کافی

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : در روز جمعه هیچ عملی برتر از صلوات بر محمد (ص) و خاندان او نیست.

 

منبع : الخصال(ص٣٩۴)

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : یاوران مهدی (عج) فقط از خدا می هراسند وشهادت را می طلبند و همواره آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند.

                                                                                                                                                                                             

منبع : الملاحم والفتن(ص۵٢)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • امام الصادِقُ (ع) از قول خداوند عزّوجل می فرمایند: روزه از من است و پاداش آن را می دهم.

 

منبع : اصول کافی(ج۴ص۶٣)

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : نسبت به زنان مردم عفت ورزید٬ تا نسبت به زنان شما عفت ورزند.

 

منبع : میزان الحکمه(ص٣٨٢)

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : به برادرت وعده ای نده که وفای آن در توان تو نباشد.

 

منبع : بحار الانوار (ج٧٨ص٢۵٠)

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر که حسین (ع) را با معرفت به حق و مقام او زیارت کند٬ خداوند ثواب هزار حج پذیرفته و هزار عمره ی پذیرفته را برایش بنویسید و گناهان گذشته و آینده ی او را ببخشاید.

 

منبع : البحار ١٠٠/٢۵٧

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : حضرت صادق (ع) به یاد امیرالمومنین(ع) افتاد و فرمودند:او بنده ی خدا بود.خداوند بهشت را بر او واجب کرده بود٬ ولی آن بزرگوار مال خود را صدقه ی جاریه[وقف] قرار داد برای فقرای بعد از خود؛ و فرمود: خدایا من این را قرار دادم که آتش را از روی من برگردانی٬ و روی مرا[نیز]از آتش برگردانی.

 

منبع : مستدرک الوسائل١۴/۴٠

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : درود بر مردم قم؛ خداوند شهرشان را از آب سیراب کند و برکاتش را بر ایشان فرو فرستد٬ و بدی ها و گناهانشان را به نیکی بدل سازد. ایشان اهل رکوع و سجود وقیام و قعودند. مردمانی فقیه  و دانشمند و فهمیده اند. هم حدیث فهمند وهم راوی حدیث٬ و خوش عبادتند.

 

منبع : البحار۶٠/٢١٧

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : آن کس که خانه ای دارد و موٴمنی نیازمندآن است و[صاحب خانه] او را مانع شود٬ خداوند گوید: ای فرشتگان من! آیا بندهام در مورد خانه ای پست [در این دنیا] به بندهای دیگر بخل ورزید؟! به عزّت وجلالم سوگند که هیچ گاه [چنین شخصی] در بهشتم مسکن نخواهد گزید.

 

منبع : الکافی٢/٣۶٧

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • [اسماعیل بن فضل هاشمی گوید:به حضرت صادق (ع) عرض کردم:] خبر ده مرا [چرا ] هنگامی که پسران یعقوب(ع) به او گفتند: ((ای پدر٬ بزای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بودیم. گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم)) وآمرزش خواهی برای آنان را به تاخیر افکند٬ اما به وقتی به یوسف گفتند: ((به خدا سوگند خدا تو را به ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم)) او گفت: ((امروز بر شما سرزنشی نیست٬ خدا شما را میآمرزد واو مهربان ترین مهربانان است))؟ حضرت فرمود: چون دل جوان نازک تر از دل پیر است...

 

منبع : البحار١٢/٢٨٠

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : صدقه دادن در شب وروز جمعه هزار برابر ثواب دارد٬ وصلوات فرستادن بر محمد وآل او در شب جمعه هزار برابر ثواب دارد ودر آن شب خداوند هزار گناه می بخشد و هزار درجه بالا می برد٬ و کسی که در شب جمعه بر محمد وآل محمد صلوات فرستد  نورش در آسمانها تا روز قیامت می درخشد٬ و فرشتگان خدا در  آسمانها برایش طلب آمرزش می کنند.

 

منبع : وسائل الشیعه ٧/۴١٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند :  [حقیقت علم] به فراگیری بسیار نیست٬ بلکه نوری است که خداوند در دل کسی که بخواهد او را هدایت کند٬ می افکند.

 

منبع : منیه المرید١۶٧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر خانواده ای که از رفق و مهربانی بهره مند باشند٬ خداوند روزی آنها را فراخ گرداند. رفق و میانه روی در هزینه زندگی٬ بهتر از فراوانی دارایی است. با رفق ومدارا درماندگی نباشد٬ و با ولخرجی (و ریخت و پاش) چیزی باقی نماند. خداوند مدارا کننده است و مدارا کردن را دوست دارد.

 

منبع : الکافی ٢/١١٩

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : خدا را پروا کنید برادرانی باشید نیکوکار ودوستدار هم در راه خدا٬ و هم پیوند و مهربان. به دیدار هم بروید و یکدیگر را ملاقات کنید و امر(ولایت) ما را یاد آورید و زنده اش نگه دارید.

 

منبع : الکافی ٢/١٧۵

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : بدان که نجات تو از آنچه به عهده ات گذاشته شده (حکومت) در گرو حفظ خونهاست وخودداری از آزار رساندن به دوستان خدا و ملایمت با مردم٬ و تاٴنی  وخوش رفتاری ونرمش اما نه از روی ضعف٬ و سخت گیری بدون خشونت٬ و مدارا با مافوقت و فرستادگان او که نزد تو      می آیند؛ میان رعیت خود٬ به خواست خدا٬ بر پایه ی حق و عدل٬ صلح و آشتی بر قرار ساز.

 

منبع : البحار ٧٧/١٩٠

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : عالم هرگاه به علم خویش عمل نکند موعظه او از دلها فرو لغزد[ ودر آنها نفوذ نکند] همچنان  که باران از تخته سنگ فرو می لغزد.

 

منبع : الکافی ١/۴۴

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر کس جنازه موٴمنی تشیع کند تا آنگاه که به خاک سپرده شود٬ خداوند عزوجل هفتاد فرشته از فرشتگان تشیع کننده٬ بر او بگمارد تا آنگاه که از قبرش به سوی محشر خارج شود او را تشیع کنند و برایش طلب آمرزش کنند.

 

منبع : الکافی ٣/١٧٣

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : ای عمر! بر پیروان ما تحمیل مکنید و با آنان مدارا کنید؛ زیرا مردم توانایی تحمل چیزی هایی را که شما تحمل می کنید ندارند.

 

منبع : الکافی ٨/٣٣۴

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر کس از خدا پروا کند٬ خدا همه چیز را از او بیمناک سازد؛ و کسی که از خدا نترسد٬ خداوند او را از هر چیزی هراسان خواهد ساخت.

 

منبع : البحار ۶٩/۴٠۶

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : فریب نماز و روزه ی آنان را نخورید؛ زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو گرفته که اگر آنها را ترک کند احساس وحشت می کند٬ بلکه آنان را به راستگویی وادای امانت بیازمایید.

 

منبع : الکافی ٢/١٠۴

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : سارقان سه گروه اند: کسی که از پرداخت زکات خودداری کند٬ وکسی که [پایمال کردن] کابین زنان را روا شمرد٬ و کسی که قرض گیرد و [در دل نیت] ادای آن را نداشته باشد.

 

منبع : البحار ۶٩/١٢

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : آن چه را که نمی دانی از دانایان بپرس٬ و مبادا که از روی آزار رساندن و آزمایش کردن بپرسی٬  وبر حذر باش که کاری را که [تنها] به رای خود انجام دهی. و همواره جانب احتیاط را بگیر تا جایی که راهی برای آن می یابی؛ و از فتوا دادن بگریز به سان گریز از شیر٬و گردنت را پل برای مردم قرار نده.

 

منبع : البحار ١/٢٢۶

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد٬ او را در دنیا زاهد و پارسا٬ و در دین فقیه و دانا٬  وبه عیب های دنیا آگاه سازد. و هر که این عنایات به او عطا شود٬ خیر دنیا و آخرت به وی  اعطا شده است.

منبع : الکافی ٢/١٣٠

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : ام سلمه (رض) به رسول خدا عرض کرد: مردان همه ی خوبیها (و امتیازات) را از آن خود کرده اند٬ پس برای این زنها ی بینوا چه ماند؟ حضرت فرمود: هرگاه زن باردار شود  چونان کسی باشد که همواره روزه دار وشب زنده دار است و با جان ومال خود در راه خدا جهاد می کند٬ و چون وضع حمل کند او را پاداشی دهند که از بس عظیم است در تصور او نمی گنجد.

 

منبع : البحار ١٠۴/١٠۶

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : تمام دانایی را در چهار چیز یافتیم: اول چروردگارت را بشناسی. دوم بدانی که خداوند در ساختمان وجودی تو چه آثاری بدیع و دقیق بنیان نهاده٬ وسوم بدانی که از تو جه خواسته [تا بجا آوردی ]٬چهارم بدانی که چه چیز هایی تو را از دین خدا بیرون می سازد.

 

منبع : الکافی ١/۵٠

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : دوستی مرز هایی دارد که هرکس  همه یا برخی از آن ها را داشته باشد٬ دوست است و اگر چیزی از این ها در او نبود او را اصلا دوست مشمار: نخست اینکه ظاهر وباطنش با تو یکی باشد.  دوم که آبروی تو را آبروی خودش داند وعیب و بی آبرویی تو را عیب و بی آبرویی خودش. سوم اینکه مال ومنصب٬ او را نسبت به تو عوض نکند. چهارم اینکه هر کمکی از دستش بر می آید از تو دریغ نکند وپنجم٬ که در بردارنده ی همه ی این خصلتهاست٬ اینکه هنگام گرفتاری ها تو را تنها نگذارد.

 

منبع : الکافی ٢/۶٣٩

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : نعمت خدا در خوشیها بخشش و تفضل است٬ و در سختیها پاکیزه شدن از گناه.

 

منبع : تحف العقول ٣۶١

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : از جمله پند های لقمان به فرزندش این بود که به او گفت :  فرزندم! در روز ها وشب ها  وساعات خود بهره ای را برای دانش اندوزی قرار ده٬ زیرا هیچ تباهی را همچون ترک آن نخواهی یافت.

 

منبع : البحار ١/١۶٩

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : چهار چیز است که تباه می شود : نثار کردن دوستی به کسی که وفا ندارد و نیکی به کسی که سپاسگزار نیست و علم آموزی به شخصی که شنوایی و پذیرش ندارد  وراز سپردن به کسی که استوار اندیش نیست.

 

منبع : البحار ٧۴/١٩۴

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : اما باید زندانیانی را که به جرم نپرداختن بدهکاری خود زندانی شده اند٬ روز های جمعه وعید  برای [گزراندن نماز] جمعه و[مراسم] عید٬ به همراه عده ای مامور از زندان بیرون آورد و پس از تمام شدن نماز و دید و بازدید عید٬ آنها را به زندان برگرداند.

منبع : من لا یحضره ال فقیه ٣/٣١

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر گاه به در مسجد رسیدی... در پیشگاه او به ناتوانی و تقصیر ودرویشی خود اعتراف کن؛ زیرا که تو برای پرستش و همدمی با او آمده ای.  رازهایت را با او در میان نه و بدان که اسرار  نهان همه ی خلایق٬ و آشکارشان بر او پوشیده نیست. در برابر او همچون درویش ترین بندگانش باش  ودلت را از هر علقه  ودلمشغولی که حجاب میان تو و پروردگارت شود خالی کن٬ زیرا که او جز پاک ترین و خالص ترین را نمی پذیرد.

 

منبع : البحار ٨٣/٣٧٣

---------------------------------------------------------------------------------------

 • راوی گفت :از امام صادق (ع) درباره ی این روایت که سود گرفتن مومن از مومن رباست سوال کردم٬ فرمود:این در زمانی است که حق٬ حاکم شود و قائم ما خاندان قیام کند.اما امروز (زمان غیبت) اشکالی ندارد که در فروختن کالا به برادر مومن٬ از وی سود ببری.

 

منبع : وسائل الشیعه ١٧/٣٩٧

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : روزه ی ماه شعبان ذخیره ی روز قیامت است٬ وهیچ بنده ای در شعبان زیاد روزه نگیرد جز آنکه خداوند امر زندگانی او را اصلاح کند واز شرّ دشمن کفایت نماید.

 

منبع : البحار ٩٧/۶٨

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : خداوند٬ عباس را رحمت کند٬ او ایثار کرد و آزمون خود را داد. جان خود را فدای برادر کرد٬  تا جایی که دو دستش قطع شد و خداوند عزّوجلّ به جا ی آن دو٬ دو بال بدو داد که با آن دو در بهشت به همراه فرشتگان  پرواز می کند... بی گمان برای عباس نزد خداوند تبارک وتعالی٬ جایگاهی است که به روز رستاخیز همه ی شهدا بدان رشک برند.

 

منبع : امالی الصدوق۴١۴

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : امیرالمومنین(ع) فرمودند : ایمان چهار رکن دارد : راضی بودن به قضای الهی٬ توکل بر خداوند سپردن کار به خدا٬ وتسلیم در برابر فرمان خداوند.

 

منبع :الکافی ٢/۵۶

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : ما صابریم٬ اما شیعیان ما از ما صابرترند.[راوی گفت] عرض کردم: فدایت شوم٬ چگونه     می شود شیعیان از شما صابرتر باشند؟ فرمود: چون ما بر آنچه می دانیم صبر می کنیم وشیعیان ما بر آنچه نمی دانند صبر می کنند.

 

منبع : الکافی ٢/٩٣

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : ای گروه شیعیان! همواره زینت ما باشید و مایه ی ننگ ما نگردی٬ با مردم سخن نیک بگویید٬ مراقب زبان خود باشید وآن گفتار بیهوده وزشت بازدارید.

منبع : البحار٧١/٣١٠

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد همواره زندگی اش ناگوار و فکرش آشفته و خاطرش پریشان باشد:نخستین آنها تندرستی است. دوم امنیت٬ سوم فراخی در رزق وچهارم مونس سازگار. [راوی می گوید: به امام ]عرض کردم :مونس سازگار چیست؟ فرمود:همسر شایسته٬ فرزند شایسته و همنشین شایسته٬ و پنجم که جامع همه ی این چیزهاست٬ آرامش است.

 

منبع : البحار٧٣/١۵٨

---------------------------------------------------------------------------------------

 • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : روزی بر پیامبر(ص)نگذشت که سخت تر از روز حنین باشد٬ چرا که در این روز عربها بر پیامبر (ص)تعدی کردند.

 

منبع : البحار ٢١/١٨٠نوع مطلب : احادیث، امام جعفر صادق (ع)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif