تبلیغات
محب الحجه - احادیث امام علی (ع) (سری 4)
 
محب الحجه
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ: خدایا اصلاح كن هر فسادى را از كار مسلمین

قالَ امام علیٌّ (ع) :

زمان

 • علی (ع) فرموده اند: داناترین مردم به مقتضیات زمان کسی است که از تحولات آن دچار شگفتی نشود و خویشتن را نبازد.

منبع : غررالحکم ، ص342

 • و نیز فرموده است : کسی که عارف به مقتضیات زمان است و از دگرگونی های پی گیرش آگاهی دارد شایسته است هرگز خویشتن را از تحولات و تغییرات اجتناب ناپذیرش در امان نداند.

منبع : فهرست غرر، ص148

 • علی (ع) فرموده اند: شباهت اخلاق مردم اجتماعی و مقتضیات زمان خودشان ، بیشتر به ضفات خانوادگی و خلقیات پدران آنها است.

منبع : ناسخ ، حالات علی (ع) ، ص869

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

رسوم تحمیلی

 • علی (ع) فرموده اند: آداب و رسوم زمان خودتان را با زور و فشار به فرزندان خویش تحمیل نکنید زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20 کلمه ی 1020، ص267

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

ستیزه با زمان

 • علی (ع) می فرمودند : کسی که با روزگار دشمنی کند هلاک می شود.

منبع : تحف العقول ص85                                  

 • علی (ع) می فرمودند : روزگار افکار نهان را آشکار می کند .

منبع : غررالحکم جلد147،ص47

 • علی (ع) فرموده اند: مکتب روزگار به آدمی درس سودمند تجربه را می آموزد.

منبع : غررالحکم ،ص17

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

اندیشه گناه

 • علی (ع) می فرمودند : امساک قلب ، از تفکر در گناه بهتر است از اینکه مرد از غذا امساک نماید.

منبع : غررالحکم ص458

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

جمال طبیعی انسان

 • علی (ع) فرموده اند: روی زیبای مردم با ایمان ، عنایت نیکوی خداوند است.

منبع : غررالحکم ، ص379

 •  روزی علی (ع) به محضر پیغمبر اکرم شرفیاب شد ، قیافه ی جذّاب و صورت زیبایش به قدری جلوه داشت که پیغمبر فرمود چنین پنداشتم که ماه شب چهارده به من نزدیک شده است.

منبع : بحار 9 ،ص450

------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

زیبایی های معنوی

 • علی (ع) فرموده اند: امتیاز مرد به عقل او و جمال و زیباییش به مردانگی و فضائل اخلاقی او است.

منبع : غررالحکم ،ص759 و 54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

گفتار و رفتار نیک

 • علی (ع) فرموده اند: سخن آدمی حاکی از درجه ی قدرت روحی و مقدار نیروی معنوی او است.

منبع : غررالحکم ، ص343

 • علی (ع) فرموده اند: آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد. چیزی بگو که کفّه ی سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

منبع : فنرست غرر، ص331

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

سخن حق و باطل

 • علی (ع) به کمیل بن زیاد توصیه فرمودند : که در هر حال به حق سخن گوی ، پرهیزکاران را دوست بدار ، گناهکاران را ترک گوی ، با منافقین میامیز و با خیانتکاران رفاقت مکن.

منبع : مستدرک 2 ، ص309

 • علی (ع) در ضمن وصایای خود به حضرت حسین (ع) فرموده اند : خوشبخت و رستگار کسی است که علم و عملش ، دوستی و دشمنیش ، گرفتن و رها کردنش،سخن گفتن و سکوتش ، رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و بر خلاف امر پروردگار قدمی بر ندارد.

منبع : تحف العقول ، ص91

 • علی (ع) فرموده اند:  کسیکه تو را به مطالب باطل خشنود سازد و به بازی و سخنان غیر واقعی گول بزند او حقایق را از تو پنهان داشته و درباره ات خیانت کرده است.

منبع : غررالحکم ،ص508

 • علی (ع) فرموده اند: سخن حکما و دانشمندان اگر درست و مطابق با واقع باشد داروی شفا بخش است و اگر خطا و غیر واقعی باشد بیماری است.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 275

 • علی (ع) فرموده اند: نصیحت گفتن به فردی در حضور مردم ، کوبیدن شخصیت آن فرد است.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ،کلمه ی 908،ص341

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تفریحات سالم و شادمانی

 • علی (ع) فرموده اند: مواقع تفریح و شادمانی فرصت است،( اافراد عاقل فرصت ها را مغتنم می شمارند و از آن ها به نفع خوشبختی و سعادت خویش استفاده می کنند.(

منبع : فهرست غرر ، ص 157

 • علی (ع) فرموده اند: فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه ی تهییج وجد و نشاط است.

منبع : فهرست غرر، ص157

 • علی (ع) فرموده اند: هر یک از اعضای بدن به استراحت احتیاج دارد.

منبع : غررالحکم ، ص245

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

کوشش و جهد

 • علی (ع) فرموده اند: هر کس بکوبیدن دری ادامه دهد و اصرار ورزد عاقبت از آن در وارد خواهد شد

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

 • و نیز فرموده اند : هر آنکس که خود را در اصلاح نفس خویش به مشقّت و زحمت وادارد و سعی بلیغ نماید به سعادت و خوشبختی نائل می گردد.

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

 • علی (ع) فرموده اند: کسیکه عقل خود را بر هوای نفس خویش مقدّم بدارد اعمال و کوشش های او همواره نیکو و پسندیده خواهد بود.

منبع : غررالحکم ، ص645

 • علی (ع) فرموده اند: از کمال سعادت اینست که آدمی در راه اصلاح جامعه  سعی و مجاهده نماید.

منبع : غررالحکم ،ص732

 • علی (ع) فرموده اند: هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح نفس خویش باز نایست زیرا چیزی سعی و کوشش تو را در این کار یاری نخواهد کرد.

منبع : غررالحکم ،ص818

 • علی (ع) فرموده اند: هر قدر دانش آدمی افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر می شود و سعی و کوشش خویش را در راه تخذیب اخلاق و اصلاح نفس خود به کار می بندد.

منبع : مستدرک ،جلد2، ص310

 • علی (ع) فرموده اند: اگر طالب نجات و رستگاری هستید بی خبری و غفلت را ترک گویید و پیوسته ملازم کوشش و مجاهده کنید.

منبع : غررالحکم ، ص277

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

فوائد مسافرت

 • در دیوانیکه به علی (ع) نسبت داده شده چنین آمدخ است :

برای نیل به تعالی وترقی ، از وطن های خود دور شوید و مسافرت کنید که درسفر پنج فایده است : سفر باعث تفریح و انساط روح است و اندوه و آزردگی ها را برطرف می کند، مسافرت یکی ازراه های تحصیل درآمد و تامین معاش است، مسافرت وسیله ی فراگرفتن علم و تجربه است، مسافرت به انسان آداب زندگی می آموزد و آدمی در سفر با افراد بافضیلت و خلیق برخورد می کند و با آنان دوست می شود.

منبع : مستدرک 2 ، ص22

خلاصه مسافرت یکی از تفریحات سالم و نشاط آور است و با تسهیلاتی که صنایع ماشینی برای مسافرت فراهم آورده است جوانان می توانند قسمتی از ایام فراغت سالیانه ی خود را به مسافرت اختصاص دهند و از فوائد این تفریح ثمربخش برخوردار گردند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تحیة و سلام

 • علی (ع) فرموده اند: هر تازه واردی در محیط نامأنوس، حیرت زده میشود، برای آرامش خاطر، سخن خود را به سلام آغاز کنید.

منبع : غررالحکم ، ص579

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

سنة الله

 • علی (ع) می فرمودند: خداوند جریان امور جهان را طبق اقتضای علل آن می گرداند نه طبق رضا و میل شما . الکل، این سمّ مهلک روی نسجهای بدن ، روی مغز و اعصاب ، روی کلیه و کبد آثار نامطلوب و خطرناکی میگذارد. این خود قانون خلقت است.

منبع : غرر ص 219

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

می و میگسار

 • به علی (ع) گفته شد که : شما عقیده دارید شرب خمر بدتر از زنا و دزدی است، فرمودند بلی و سپس استدلال کرد که شارب الخمر وقتی می  میخورد و مست می شود زنا می کند ، به سرقت دست می زند، آدم می کشد و فریضه ی نماز را ترک می نماید

منبع : کافی6، ص403

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

بدی و پلیدی

 • علی (ع) فرموده اند: بدترین مردم کسانی هستند که دیگران از ترس شرّشان از آنان پرهیز می کنند.

منبع : مستدرک،جلد2،ص339

 • علی (ع) فرموده اند: این نفوس سرکش را مقهور کنید و از خواهش های نادرستشان بازدارید که خودسر و بی قیدند. اگر خواسته های آن ها را پیروی نمایید و به تمنیات نامشروعشان جامه ی عمل بپوشید سرانجام شما را در بدترین پرتگاه می افکنند.

منبع : غررالحکم، ص138

 • علی (ع) فرموده اند: شر و بدی به طور طبیعی در سرشت هر انسانی وجود دارد، اگر آدمی بر آن غلبه کند و طبع سرکش خود را مهار نماید تمایلات بد و مخرّب در پس پرده پنهان خواهد ماند، و اگر بر طبیعت خود غلبه نکند و به مهار کردن تمایلات ناروای خویش نائل نگردد، شرور و خطرات، آشکار خواهد شد.

منبع : غررالحکم ،ص105

 • علی (ع) فرموده اند: عاقل آن کسی نیست که تنها نیکی را از بدی تشخیص دهد، بلکه عاقل کسی است که وقتی در مقابل دو بدی قرار می گیرد ، آن را که خطرش کمتر و شرّش خفیفتر است بشناسد، و با تن داند به شرّ کوچکتر خود را از شرّ بزرگتر مصون نگاه دارد.

منبع : بحار17، ص 116

 • علی (ع) به شیخ شامی می فرمود:  برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتارکن که مایلی درباره ات آن چنان کنند.

منبع : مستدرک2،ص309

 • از وصایای علی (ع) به فرزندش حضرت حسن این بود که می فرمودند : ناخوشی دروغگویی از تمام ناخوشی ها قبیحتر و ناپسندتر است.

منبع : مستدرک جلد2 ص100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شرک جلی و خفی

 • علی (ع) می فرمودند: مراقبت در پاک واقع شدن عمل دشوارتر از خود عمل است.

منبع : سفینه1، (رأی)،ص499

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

فال بد

 • علی (ع) فرموده اند : فال بد یک امر واقعی و حقیقی نیست. حوادث ناگواری که در بعضی از مواقع پیش می آید در نظام خلقت علل منظمی دارد و مربوط فال بد نیست، رفتار زشت و اخلاق  ناپسند مردم است که باعث پدید آمدن پاره ای از حوادث نامطلوب می شود ، ولی جهال آنها را به حساب شومیها و فال های بد می گذارند.

منبع : نهج البلاغه فیض ص1264

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

نحوست و شومی

 • موقعیکه علی (ع) سربازان خود را برای جنگ خوارج مهیا ساخته و آماده ی حرکت بود یکی از اصحاب آن حضرت گفت ای پیشوای مسلمین اگر در این ساعت حرکت کنی می ترسم به مراد خود نائل نشوی و در مقابل دشمن، دچار شکست گردی و ترس  من براساس محاسبه ی نجومی است.  علی (ع) در جواب فرمود : آیا گمانت این است که تو مردم را هدایت می کنی به ساعتی که هر کس در آن ساعت به مقصدخود حرکت کند از پیش آمد بد مصون خواهد بود؟ و می ترسانی از ساعتی که هر کس در آن ساعت حرکت کند دچار ضرر و خطر می شود؟ آنکس که تو را در این امر تأیید و تصدیق نماید، خدا را تکذیب کرده است و در استمداد از ذات الهی در رسیدن به مقصود خود بی نیازی به خرج داده است و به گفته ی تو ، سزاوار است کسیکه به دستورت عمل کند تو را حمد و سپاس گوید زیرا تو او را به ساعت منفعت و ایمنی ازضرر راهنمایی نموده ای. سپس حضرت به سربازان خود توجه کرد و فرمود به نام خدا به سوی جبهه ی جنگ حرکت کنید.

منبع : نهج البلاغه ، خطبه 78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

نگرانی ها، تاثیر ایمان به خدا

 • علی (ع) می فرمودند: آن کس که راه خطا را وجهه ی عمل خود قرار دهد حیله و تزویر، او را مخذول و منکوب خواهد کرد.

منبع : بحار جلد17ص138

 • علی (ع) فرموده اند : قوام عبادت به خلوص نیت است.

منبع : فهرست غرر، ص91 و92

 • و نیز فرموده اند : هیچ عملی از تو در پیشگاه خداوند مورد قبول واقع نمی شود مگر آن را که با خلوص انجام داده باشی.

منبع : فهرست غرر، ص91 و92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

حق شفاعت،علم خداوند

 • علی (ع) می فرمایند : هر شنونده ای غیر از باریتعالی از شنیدن صداهای لطیف ناشنوا استو صداهای شدید او را کر و ناشنوا می سازد و آواز های دور را نیز نمی شنود و هر بیننده ای جز خداوند از دیدن رنگهای پنهان و اجسام لطیف نابینا است.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه64

 • علی (ع) ضمن خطبه ای به چند مورد از علم الهی اشاره می کند : خداوند به آواز و ناله ی حیوانات وحشی در بیابان ها و به گناهان پنهانی بندگان خود در خلوت ها آگاه است. خداوند به آمد و شد ماهیها در دریاهای بزرگ و به تلاطم امواج آبها که براثر وزش بادهای سخت پدید می آید عالم و خبیر است.

منبع : نهج البلاغه،خطبه189

·       علی (ع) می فرمایند : هر توانایی غیر از باریتعالی ناتوان است، و هر مالکی جز خداوند مملوک است، و هر عالمی غیر از پروردگار علم آموز است، و هر توانایی جز خداوند، قدرت و عجزش بهم آمیخته است.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه ی 64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

محروم از شفاعت و عدم توبه

در روایات اسلامی میدان ترس و امید بسیار وسیع و دامنه دار است. گناهکاران هر قدر آلوده باشند نباید خویشتن را از فیض رحمت الهی ناامید بدانند . 

 • علی (ع) درباره ی امید به رحمت های بی حد و حصرالهی به فرزندش فرمودند : به خداوند آن چنان امیدوار باش که اگر با گناهان اهل زمین در پیشگاه او حاضر شوی تو را ببخشد.

منبع : مجموعه ی ورّام جلد1 ص50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شقاوت و سعادت

 • علی (ع) می فرمودند: خوشبخت و سعادتمند کسی است که از دیگران پند پذیرد و خود را به پاکی پرورش دهد و شقی و بدبخت کسی است که از تمایلات نامشروع و غرور خویشتن فریب خورد و به ناپاکی بگراید.

منبع : نهج البلاغه ملا فتح الله ص149

 • و نیز فرموده اند :ذلّت و پستی و بدبختی ، درخوی ناپسند حرص و آز نهفته است.

منبع : غررالحکم ، ص96

 • علی (ع) فرموده اند : حرص فراوان و طمع شدید یک انسان را می توان دلیل بدی او گرفت و به آن استشهاد کرد.

منبع : فهرست غرر، ص63

 • علی (ع) فرموده اند : بدبخت و زیانکار کسی است که از سرمایه های عقل و تجربه سودی نبرد و از ذخایری که به وی عطا شده است بهره ای برنگیرد.

منبع : نهج البلاغه فیض ص 1073

 • و نیز فرموده اند : کسیکه نفس خویش را در عرصه ی لذاتش آزاد بگذارد و به صلاح و فسادش توجّه ننماید بدبخت و دور افتاده از فیض الهی خواهد شد.

منبع : غررالحکم ،ص644

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شیفته نفس اماره

 • علی (ع) فرموده اند : در کشاکش انگیزه های شهوت و غضب ، عقل بشر تیره و تار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.

منبع : مستدرک 2، ص287

 • و نیز فرموده اند : کسیکه مالک شهوت خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.

منبع : مستدرک 2، ص287

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

مایه اصلی شهوات

 • علی (ع) درباره ی بعضی از مردم راه گم کرده و منحرف با کمیل بن زیاد سخن گفته و در ضمن فرموده اند : آنکس که علاقه ی شدید به لذت دارد و مطیع شهوت خویشتن است یا آنکس که دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروت است ، این دو مراعات عواطف دینی و اوامر مذهبی را در هیچ مورد نمی نمایند. شبیه ترین موجود به این دو طبقه ی منحرف چهارپایان چراگاهست.

منبع : نهج ابلاغه ملا فتح الله ص550

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

مغلوب شهوت

 • علی (ع) فرموده اند : آنکس که نفس خود را در شهوات ناروایش اطاعت نماید عملا به تباهی و هلاکت خویش کمک کرده است .

منبع : غررالحکم ، ص 683

 • و نیز فرموده اند : بنده ی شهوت اسیری است که هرگز از بند اسارت رهایی نمی یابد.

منبع : غررالحکمریا، ص498

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

خطرات شهوت نفسانی

 • علی (ع) فرموده اند : غلبه و فرمانروایی شهوت ، مصونیت اخلاقی را از میان می برد و آدمی را به وادی هلاکت و تباهی می کشاند.

منبع : غررالحکم،ص507

 • علی (ع) فرموده اند : لذت هایی که باعث ندامت و پشیمانی می شوند و شهوت هایی که درد و رنج به بار می آورند فاقد خیر و خوبی هستند.

منبع : فهرست غرر،ص358

 •  و نیز فرموده اند : چه بسا یک ساعت کامروایی و شهوت ، اندوه طولانی به بار می آورد و غم و غصه فراوان در پی دارد.

منبع : وسائل،جلد4، باب و جوب غلبه ی عقل، ص29

 •  و نیز فرموده اند : خیر و خوبی یافت نمی شود در لذتی که پشیمانی به بار می آورد و شهوتی که درد و ناراحتی در پی دارد.

منبع : فهرست غرر، ص358

 • علی (ع) فرموده اند : آنکس که در شهوات ، تند روی کند آفات و بلایا نیز با سرعت به سوی او می شتابد.

منبع : فهرست غرر، ص188

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تسلط بر نفس اماره

 • علی (ع) فرموده اند : بر شهوت خویش مسلط شو پیش از آنکه قدرت تجّری پیدا کند و به تندروی عادت نماید. چه آنکه اگر شهوت در خودسری و تجاوز نیرومند گردد مالک و فرمانروای تو می شود و به هر سو که بخواهد می کشاندت و تو در مقابل نیروی آن، تاب مقاومت نخواهی داشت.

منبع : غررالحکم، ص510

 • علی (ع) فرموده اند : کسیکه شهوات خویش را محدود نماید ارزش انسانی و شخصیت معنوی خود را محافظت کرده است.

منبع : تحف العقول، ص97

 • و نیز فرموده اند : دشمن ترین دشمنان آدمی غضب و شهوت او است. آنکس که بتواند این دو غریزه ی سرکش را مهار کند و آنها را به فرمان خود درآورد ، مقام عظیمی دارد و می تواند به اوج انسانیت برسد.

منبع : غررالحکم ص203

 • علی (ع) فرموده اند : کسیکه شرافت باطنی و گوهر انسانی خود را بشناسد ، این شناسایی او را از پستی های شهوت و آرزو های باطل مصون خواهد داشت.

منبع : غررالحکم، ص710

 • و نیز فرموده اند : کسیکه بر نفس سرکش خود حاکم باشد، شأن و منزلتش بالا می گیرد ، و برعکس کسیکه نفس شهوانیش مالک  و فرمانروای وی باشد، به ذلت و خواری دچار می شود و قدر و قیمتش پست می گردد.

منبع : مستدرک2، ص186

 • علی (ع) فرموده اند : از تمایلات ناروای خود اعراض کنید و شهوات نفسانی را ترک گویید که شما را به وادی گناهکاران می کشاند و به طور غافلگیر در آغوش ناپاکی و سیئاتتان می افکند.

منبع : فهرست غرر،ص186

 • علی (ع) فرموده اند : آنکس که بر تمایل جنسی خود غلبه کند و عنان شهوت را در اختیار بگیرد قدر و شرف خود را حفظ کرده است.

منبع : مستدرک2، ص287

 • علی (ع) فرموده اند : خویشتن را از آلودگی لذات پلید و عوارض بد شهوات منزّه و پاک نگاهدارید.

منبع : غررالحکم، ص775

 • علی (ع) فرموده اند : عجب دارم از آنکس که عواقب بد لذت های مضر را می داند چگونه از آنها دست نمی کشد.

منبع : غررالحکم، ص494

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

نفس شیطانی

 • علی (ع) فرموده اند : بهترین و بزرگترین جنگ و مبارزه این است که آدمی با نفس سرکش خود پیکار نماید.

منبع : غررالحکم، ص220

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شیطان صفت ها

 • علی (ع) می فرمودند: دو رویی و نفاق آدمی ناشی از حقارت و ذلتی است که در ضمیر خود،احساس می کند.

منبع : غررالحکم ص777

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

تضاد و نظم جهان

 • علی (ع) فرموده اند : این خداوند است که نور را ضد ظلمت و آشکار را ضد پنهان و خشکی را ضد رطوبت و گرمی را ضد سردی قرار داده است . او است که بین اضداد همبستگی به وجود آورده و بین ناسازگارها تقارن ایجاد کرده است، دورها را بهم نزدیک و نزدیک ها را از هم دور ساخته است.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه ی 228

اگر تضاد گرسنگی و حیات نمی بود بشر برای بدست آوردن غذا این اندازه تلاش و کوشش نمی کرد و کشاورزی تا این پایه پیشرفت علمی نمی نمود. اگر تضاد سلامت و بیماری نمی بود بشر اینقدر در شناخت خواص مواد طبیعی و گیاهی تحقیق نمی کرد و تا این درجه در علم شیمی و ساخت ترکیبات شیمیایی پیروزی بدست نمی آورد. اگر تضاد تاریکی و فعالیت های زندگی نمی بود بشر به راز حیرت زای نیروی برق پی نمی برد و دنیای تاریک خود را این چنین روشن نمی ساخت . اگر تضاد افکار دانشمندان در مباحث علمی نمی بود و گروهی نظریه های علمی گروه دیگر را مورد نقد و رد قرار نمی داد هرگز دانش بشر این اندازه گسترش نمی یافت و علم انسان به این پایه ی رفیع نمی رسید. اگر تضاد غرائض حیوانی و کشش های وجدان اخلاقی نمی بود مردان با اراده که بر هوای نفس خود حاکم باشند پرورش نمی یافتند و به مقام شامخ تقوی اخلاق نائل نمی آمدند.

 • علی (ع) فرموده اند : کسیکه بر اضداد غلبه کند و آن ها را با هم سازگار نماید به مراد خویش نائل می گردد.

منبع : فهرست غرر ، ص205

پروردگار توانا با اراده ی حکیمانه خود بین نیروهای متضاد جهان ، تعادل و موازنه ایجاد کرده است و موجودات متخالف عالم را با هم هم آهنگ ساخته و مکمل یکدیگر قرار داده است و در پرتو آن به جهان با عظمت سازمان بخشیده و نظام حکیمانه ی آن را استوار ساخته است.

 • علی (ع) فرموده اند : خداوند اعوجاج و کجی اشیا را راست گردانید و حدودشان را واضح و روشن ساخت و به قدرت خود بین موجودات متضاد، سازگاری و التیام به وجود آورد و موجبات پیوستگی تقارنشان را فراهم ساخت.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه ی 90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

رازهای درونی

 • علی (ع) می فرمودند: از گفتار های غیر ضروری پرهیز کن زیرا آن سخنان عیوب باطنی تو را آشکار می کند و دشمنان آرام را بر ضدّ تو تهییج می نماید.

    منبع : غرراحکم ص155

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

احیاء فطریات

یکی از وظایف بزرگ پیامبران الهی بیدار کردن فطریات بشر و به کار انداختن سرمایه های الهامی انسانست. علی (ع) در این باره فرموده اند :

 • خداوند پیامبران خود را برانگیخت و پیاپی بین مردم فرستاد تا بشر را به اداء پیمان فطرت وادارند و نعمت های فراموش شده ی خدا را یادآوری کنند و با فعالیت های تبلیغی خود نیرو های نهفته ی عقل مردم را برانگیخته و به کار اندازند.

منبع : نهج البلاغه ملا فتح الله ص37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قالَ امام علیٌّ (ع) :

پزشک آگاه و امین

 • درباره ی مراجعه به طبیب علی (ع) فرموده اند : کسی که نا خوشی خود را از پزشکان پنهان کند به بدن خود خیانت کرده است.

منبع : غررالحکم ص663

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

بهداشت غذا

 • علی (ع) فرموده اند : کسیکه در خوردن غذا پاکیزگی را مراعات می کند، غذا را به خوبی می جود، با داشتن اشتها از طعام دست می کشد ، و تخلیه ی روده را موقعیکه آماده می شود به تعویق نمی اندازد ، شایسته است همیشه سالم باشد و جز به مرض موت دچار بیماری دیگری نشود.

منبع: مکارم الاخلاق ، ص76

 • و نیز فرموده اند : آنکس که محبت انواع مختلف غذاها را در دل می نشاند ، میوه های گوناگون بیماری ها را از آن می چیند.

منبع : فهرست غرر، ص14

 • و نیز فرموده اند : کمتر خوردن مانع بسیاری از بیماریهای جسم می شود.

منبع : فهرست غرر، ص13و14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

پیروزی و تجربه

 • علی (ع) فرموده اند : پیروزی و غلبه در پرتو حزم و احتیاط است و احتیاط کاری به آزمودگی و تجارب بستگی دارد.

منبع : فهرست غرر، ص41

 • علی (ع) فرموده اند : با مردان آزموده و صاحب تجارب همنشین باش، چه اینان متاع پرارج تجربه های خود را به گرانترین بها یعنی فدا کردن عمر خود تهیه کرده اند و تو آن متاع گرانقدر را با ارزانترین قیمت یعنی با صرف چند دقیقه وقت بدست می آوری.

منبع : شرح ابی الحدید، جلد20، ص335،کلمه ی 846

 • علی (ع)می فرمایند : اگر به فرض، ما بهشت و دوزخ امیدی نمی داشتیم باز هم شایسته ی ما بود که در طلب مکارم اخلاق باشیم، چه آنکه سجایای اخلاقی از وسایل دلالت ما به راههای کامیابی و پیروزی است.

منبع : آداب النفس، جلد1، ص26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

شکست و غلبه

 • علی (ع) فرمودند : ناتوان ترین مردم کسی است که از دوست یابی عاجز باشد و از او ناتوان تر کسی است که دوست به دست آورده ی خود را از دست بدهد.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 11

 • علی (ع) فرموده اند : به شکست و مغلوبیتی که بر وفق انصاف و عدالت است تن در ده و آن را برای خود برگزین و از پیروزی و غلبه ای که دامنت را به ظلم و ستم لکه دار می کند اجتناب کن و خواهان آن مباش.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20، ص358، کلمه ی 37

 • و نیز فرموده اند : پیروزی نیافته آنکس که با گناه و تجاوز پیروز شده است و کسیکه با شر و بدکاری قدرت بدست می آورد و غلبه می کند در حقیقت مغلوب است.

منبع : مشکوة الانوار، ص325

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

روش های آلوده

 • علی (ع) فرموده اند : نفس متجاوز و سرکش خویش را با ترک عادات ناپسند خوار نمایید و با انجام اوامر الهی وادارش سازید و بار غرامتهای تخلفش را بر وی تحمیل نمایید ، با ارتکاب مکارم اخلاق زینتش کنید و از پلیدی های گنماه مصونش دارید.

منبع : غررالحکم، ص407

 • علی (ع) فرموده اند : خوب و بد اخلاق هر انسانی تابع روشی است که تربیت روح خود را بر آن قرار داده و در راه نیل به آن روش ، مجاهده و از آن پیروی می نماید. اگر با روش های صحیح جان خود را از پلیدی پاک کرده باشد پاک است و اگر آلوده نموده آلوده خواهد بود.

منبع : فهرست غرر، ص305

 • علی (ع) در ضمن وصایای خود به حضرت مجتبی (ع) فرموده اند : نفس خویش را به بردباری در مقابل ناملائمات عادت ده.

منبع : نهج البلاغه، نامه ی 31

 • علی (ع) فرموده اند : عادت بد، دشمنی است که با قدرت بر صاحبش حکومت می کند.

منبع : غررالحکم، ص33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قالَ امام علیٌّ (ع) :

عادات اکتسابی

 • علی (ع) فرموده اند : هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح نفس خویش بازنایست زیرا چیزی جز سعی و کوشش تو را در این کار یاری نخواهد کرد.

منبع : غررالحکم، ص818

 • و نیز فرموده اند : ای مردم خودتان تأدیب نفس خویش را عهده دار شوید و از عادات ناپسندش باز گزدانید.

منبع : نهج البلاغه ،کلمه ی 351

 • علی (ع) فرموده اند : عادات اکتسابی ، طبیعت دومی انسان است.

منبع : غررالحکم، ص26نوع مطلب : احادیث، امیر المؤمنین حضرت علی (ع)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif