تبلیغات
محب الحجه - احادیث پیامبر اکرم (ص) (سری 5)
 
محب الحجه
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ: خدایا اصلاح كن هر فسادى را از كار مسلمین

قال رَسولُ الله(ص):

ارضاء غرایز و سعادت

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : بهترین زنان امت من زن هایی هستند که صورتشان زیباتر و صداقشان کمتر باشد.

منبع : بحار جلد 23 ص55

 • رسول اکرم  (ص) فرمودند : از سعادت مرد مسلمان شباهت فرزندش به او و زن خوشکل با ایمان و مرکب خوب و خانه ی وسیع است.

منبع : بحار جلد 23 ص51

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : چهار چیز از سعادت مرد است : رفقای خوب و فرزند نیکو و زن مطیع و اینکه کسبش در بلدش باشد یعنی رفاه اقتصادی.

منبع : بحار جلد23 ص55

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : از سعادت مرد، زن خوب و خانه وسیع و مرکب خوب و فرزند صالح است.

منبع : مکارم الاخلاق ص65

اسلام با رضاء غرائز و لذات در حدود مصلحت کمال توجه را دارد و آن را از شاخه های سعادت بشر می داند ولی لذت را اصل سعادت و ریشه ی خوشبختی نمی شناسد.

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : کسیکه از نعمت های خداوند درباره ی خودش جز خوردن و نوشیدن و پوشیدن چیزی نبیند رفتارش نارسا و عذابش نزدیک خواهد بود.

منبع : سفینه (دنا) صفحه 464


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

مسافرت و گردش

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : مسافرت کنید تا صحیح وسالم بمانید.

منبع : مستدرک 2، ص22

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : مسافرت کنید چه اگر در سفر نفع مالی عایدتان نشود از فوائد عقلی بهره مند خواهید شد.

منبع : مکارم الاخلاق ،ص124

 • رسول اکرم (ص) در وصایای خود به علی (ع) فرموده اند : سزاوارنیست انسان عاقل به سفربرود مگر برای سه منظور،1- یا برای تجارت و تحصیل درآمد و اصلاح معاش 2- یا برای نیل به کمالات معنوی و تعالی روح و ذخیره ی معاد 3- یا برای تفریح و تفرّج و جلب لذائذ مباح.

منبع : وسائل 3 ، ص177

...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

تحیة و سلام

 • انس بن مالک می گوید : رسول اکرم در رهگذری با چند کودک خردسال برخورد نمود ،به آن ها سلام کرد و طعامشان داد.

منبع : مستدرک جلد 2 ص69

 • از صفات پسندیده ی پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم ازصغیر و کبیر سلام میکرد.

منبع : مستدرک جلد 2 ص69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

سنة النبی

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : کسیکه به فطرت من علاقه دارد البته باید از سنت من پیروی کند و در راه من قدم بر دارد و یکی از سنن من ازدواج و آمیزش با زنان است.

منبع : مکارم الاخلاق ،ص99

 • و نیز فرموده اند : بهترین امت من کسانی هستند که ازدواج نموده و برای خود همسر برگزیده اند و بدترین آنان کسانی هستند که از زناشویی سرباز زده و با عزوبت به سر می برند.

منبع : مستدرک ، جلد2، ص531

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : در مردم برای هر عبادتی یک دوره نشاط ورغبت شدید و یک دوره سستی و فتور وجود دارد . کسی که تمایل شدید خود را با سنت من تطبیق دهد هدایت یافته و آنکس که با سنت من مخالفت نماید خودش گمراه و اعمالش تباه خواهد بود. من هم نماز می گذارم و هم استراحت میکنم و میخوابم، هم روزه می گیرم و هم افطار می کنم و غذا می خورم در جای خود خنده و گریه دارم. آنکس که از روش من اعراض نماید با من بستگی ندارد.

منبع : کافی 2 ، ص85 و 86

 • روش اسلام : چند نفر از صحابه ی رسول اکرم (ص) به منظور تزکیه ی نفس و تعالی روان و جلب رضوان الهی آمیزش با زنان و افطار روز و خواب شب را بر خود حرام نمودند ، ام سلمه از تصمیم آنان آگاه شد و مطلب را به اطلاع پیغمبر اکرم (ص) رساند. حضرت رسول اکرم نزد آنان رفت و فرمودند : آیا زنان خود را ترک گفته اید و از آنان اعراض کرده اید؟ من که پیغمبر شما هستم نزد زنان می روم، روز غذا می خورم، و شب را می خوابم و هر کس از سنت من روی گرداند از من نیست.

منبع : وسائل،جلد5،ص2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

بدعت به جای سنت

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت بخش در جامعه بدعت تلقی می شود و بدعتها سنت، بردبارانشان فریبکار و حیله گران بین بردبار شناخته می شوند.

منبع : سفینه1،((زمن)) ص557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

می و میگسار

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : شراب مادر تمام پلیدیها و منشاء همه ی ناپاکی ها است.

منبع : مستدرک 3، ص139

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

می  پرست

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : کسیکه به طور مداوم شرب خمر می کند مانند کسی است که بت می پرستد و اگر با همان آلودگی و اصرار در میگساری بمیرد خداوند را مانند بت می پرستد ملاقات خواهد کرد.

منبع : مستدرک ، جلد3، ص137

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شارب المسکر و شفاعت

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : به خدا قسم شرابخوار در قیامت به شفاعت من نائل نمی شود و در کنار کوثر به من وارد نخواهد شد.

منبع : کافی 6،ص400 و 398

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شارب الخمر و تزویج

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : هر کس دختر خود را به همسری شارب الخمر درآورد مانند آن است که وی را به راه زناو بی عفتی سوق داده باشد.

منبع : مستدرک2،ص538

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

بدی و پلیدی

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : آگاه باشید که بدترین امت من کسانی هستند از ترس شرّشان مورد تکریم و احترام قرار می گیرند.

منبع : سفینه،جلد1،ص695

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : خداوند به وسیله ی علم اطاعت می شود خیر دنیا و آخرت با علم است ، و شرّ دنیا وآخرت بر اثر جهل است.

منبع : بحار،جلد1،ص64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شرک جلی و خفی

 • از رسول اکرم (ص) سوال شد که فردای قیامت نجات در چیست؟ حضرت در جواب فرمود : نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه نماید. زیرا هرکس با خدا خدعه کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب می کند. کسیکه با خدا خدعه میکند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب دده است .گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند؟ فرمود : فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیرخدا را اراده می نماید. سپس فرمودند : راه تقوی در پیش گیرید و ازریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریاکار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود : ای کافر، ای فاجر، ای مکار ،ای زیانکار ،  اعمالت برباد رفت و اجرت باطل شد.

منبع : سفینه 1،((رای))،ص499

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

فال بد

 • رسول اکرم  (ص) فرمودند : اعتقاد به فال بد ، شرک به خداوند بزرگ است، یعنی کسیکه در نظام عالم، فال بد را منشأ اثر خیر و شر بداند، در مقام توحید افعالی، برای خداوند شریکی قرار داده است.

منبع : حیوة الحیوان دمیری جلد2 ص66

 • و نیز فرموده اند : اگر کسی به علت فال بد ، از راهی که می رود برگردد و از تصمیم عاقلانه ای که گرفته است منصرف شود با این عمل به خداوند یکتا شرک آورده است.

منبع : حیوة الحیوان دمیری جلد2 ص66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

استدعای عفو

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : هیچ شفیعی برای نجات گناهکاران همانند توبه پیروزمند و موفق نیست.

منبع : بحار3،ص306

گناهکاران با توبه ی خود ، نه علم خدا را تغییر داده و نه اراده ی خدا را ، بلکه خودش را تغییر داده و صفات خود را دگرگون ساخته است.

 

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : مسلمانی که از یک گناه اعراض کند اجر هفتاد حج مقبول در پیشگاه خداوند دارد.

منبع : مستدرک الوسائل جلد2 ص302

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

صلاحیت شفیع

 • حضرت رضا (ع) از پدرش از آباء گرامیش از حضرت امیرالمومنین علی (ع) حدیث کرده است که پیغمبر اکرم (ص) فرمود : کسی که به شفاعت من ایمان نیاورد خداوند او را به شفاعت من نائل نسازد.

منبع : بحار 3، ص299

فخر رازی از علمای بزرگ عامّه در تفسیر کبیر می گوید: امت اسلام بر این امر اجماع و اتفاق دارند که در آخرت برای حضرت رسول اکرم (ص) حق شفاعت است.

 • به اسناد از طرق عامّه روایت شده است که رسول اکرم (ص) فرموده اند شفاعت من در قیامت برای کسانی است که دارای گناهان کبیره هستند و آنکس که شفاعت مرا تکذیب نماید به آن نائل نخواهد شد.

منبع : تفسیر مراغی ، جلد 1 ص110

اگر اراده ی ازلی و اجازه ی الهی برای شفاعت پیغمبر اکرم (ص) در قیامت نمی بود هرگز پیشوای اسلام در کمال صراحت نمی فرمودند :

 • شفاعت من در قیامت برای کسانی از امت من است که مرتکب گناهان کبیره شده اند.

منبع : جامع الاصول ، جلد 11، ص124

اگر اراده ی ازلی و قضاء الهی به شفاعت اولیا ی خدا دربارهی گناهکاران نمی بود هرگز رسول اکرم (ص) به حضرت زهرا (ع) نمی فرمودند :

 • وقتی روز قیامت فرا رسد شما ((زهرا ، ع )) از زنان امت شفاعت می کنی و من مردان امت را شفاعت می نمایم.

منبع : بحار 10،ص167

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

محروم از شفاعت و عدم توبه

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : به خدا قسم شرابخوار در قیامت به شفاعت نائل نمی شود و در کنار کوثر به من وارد نخواهد شد.

منبع : کافی ،ص400 و 398

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

قیامت و رسول اکرم

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : کسانی که در سخن راستگوتر و در اداء امانت مواظب تر و در عهد و پیمان باوفاتر و در اخلاق نیکوتر و با مردم گرمتر هستند در قیامت به من از همه نزدیکترند.

منبع : تاریخ یعقوبی جلد2 ص60

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : آن کس که به خدا و روز جزا ایمان دارد البته باید به عهد و پیمان وفادار باشد.

منبع : کافی جلد2 ص363-364

 • حضرت موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که رسول اکرم (ص) فرمودند : مسلمان نیست آن کس که به عهد و پیمان وفادار نباشد.

منبع : بحار جلد 16 ص144

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شقاوت و سعادت

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : چهر چیز از سعادت و خوشبختی و چهار چیز از شقاوت و بدبختی است. آن چهار چیز که از سعادت است زن خوب، خانه ی وسیع ، همسایه ی خوب و مرکب خوب و آن چهار چیز که از شقاوت است : همسایه ی بد، زن بد، خانه ی تنگ و مرکب بد.

منبع : مکارم الاخلاق ص65

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : بدبخت آن است که در رحم مادر گرفتار شقاوت شود و خوشبخت کسی است که در شکم مادر سعادتمند باشد.

منبع : بحار جلد3 ص44

 •  رسول اکرم (ص) می فرمودند : شقی و بدبخت در شکم مادر بدبخت است و سعید در شکم مادر خوشبخت.

منبع : تفسیر روح البیان جلد 1 ص104

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : گاهی سعید شقی و بدبخت می شود و گاهی شقی به راه سعادت و خوشبختی می رود.

منبع : تفسیر روح البیان جلد اول ص104

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

شکم پرستی

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : کسیکه از همه ی نعمت های خداوند تنها به خوردنی و نوشیدنی متوجه است و دیگر نعم الهی را در وجود خویش نمی بیند نادان و کفران کننده ی نعمت است، او راه غلط می پیماید و زود است که به عذاب الهی دچار شود.

منبع : تحف العقول، ص52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

قال رَسولُ الله(ص):

پاداش شهدا

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران ، پس از آن علما ، و سپس شهدا.

منبع : بحار 3، ص299

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

نفس شیطانی

 • رسول اکرم (ص) گذر کرد بر جمعیتی که بین آن ها مرد پر قدرت و نیرومندی بود که سنگ بزرگی را از زمین  برمی داشت و مردم آن را سنگ زورمندان یعنی وزنه ی قهرمانان می نامیدند و همه از عمل آن ورزشکار قوی در شگفتی بودند. رسول اکرم پرسید این اجتماع برای چیست ؟ مردم عمل وزنه برداری آن قهرمان را به عرض رساندند. فرمودند آیا به شما نگویم قویتر از این مرد کیست؟ قویتر از او کسی است که به وی دشنام گویند و تحمل نماید و بر نفس سرکش و انتقام جوی خود غلبه کند و بر شیطان خویش و شیطان دشنام پیروز گردد.

منبع : مجموعه ی  ورام 2،ص10

 • رسول اکرم (ص) به مردم فرمودند : هیچ یک از شما نیست مگر آنکه در باطن خود شیطانی دارد، عرض کردند یا رسول الله آیا برای شما هم شیطانی است ؟ فرمودند بلی ، برای من هم، جز آنکه خداوند مرا یاری کرده و شیطانم تسلیم من شده است و غیر از نیکی و خیر از من خواهشی نمی کند.

منبع : محجة البیضاء 5، ص49

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : نیرومند ترین مردم کسانی هستند که بر تمایلات نفسانی خود پیروز شوند و آن ها را مطیع و مسخر منطق عقل خویش تن سازند.

منبع : مستدرک2، ص345

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

صدقه ی گوارا

 • رسول اکرم (ص) می فرمودند : به مردم بلازده و جذامی ، چشم خود را ندوزید و نگاه طولانی نکنید که باعث ملال و آزردگی آنان می شود.

منبع : بحار جلد16 ص 122-123

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

هدایا و تحف

 • ابن عباس از رسول اکرم نقل کرده است که فرمودند : کسی که تحفه ای بخرد و برای خانواده ی خود بیاورد ،اجر او در پیشگاه الهی مانند کسی است که به مستمندان کمک کرده باشد . سپس در طرز تقسیم تحفه فرمودند : اول دختر بچه ها بدهید سپس پسرها، آنکس که دختر بچه ی خود را مسرور نماید اجر آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسمعیل دارد و آنکس که دیده ی پسر بچه ی خود را روشن کند مانند کسی است که از خوف خداوند گریسته باشد و اجر گریه از خوف خداوند، جنات نعیم است.

منبع : مکارم الاخلاق ص114

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

صدقات جاریه

 • ابن عباس می گوید رسول اکرم (ص) فرمودند : هفت عامل است که اگر شخصی یکی از آنها را به جای گذارده باشد ، پس از مرگ ، ثوابش در پرونده ی عمل وی ثبت می گردد. کسی که درخت مثمری غرس نماید، چاهی حفر کند، قنایی را جاری سازد، مسجدی را بنیان نهد، قرآنی بنویسد، علمی از خود به جای بگذارد و فرزند صالحی تربیت کند که برای او استغفار نماید.

منبع : مجموعه ی ورام، جلد2، ص110

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

قطع رحم و صله

 • رسول اکرم (ص) فرموده اند : آنکس که دختر خود را به ازدواج مرد فاسقی درآورد با این عمل از وی قطع رحم نموده است.

منبع : محجة البیضا جلد 3، ص94

 • حضرت سجاد (ع) فرموده اند : کسیکه برای خدا و به قصد صله ی رحم ازدواج نماید پروردگار جهان او را به تاج بزرگی و عظمت، مفتخر و سرافراز خواهد ساخت.

منبع : وسائل،کتاب نکاح، باب استحباب تزویج المراة لدینها و صلاحها...، ص5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

خوراکی ها و غذا

 • رسول اکرم (ص) فرمودند : نان را که فراورده ی کشاورزی است عزیز دارید چه آنکه عوامل سماوی و ارضی و بسیاری از آفریده های الهی در ایجاد آن مؤثر بوده اند.

منبع : کافی6،ص302نوع مطلب : احادیث، پیامبر اکرم (ص)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
چهارشنبه 9 اسفند 1396 11:01
سلام! من می توانستم سوگند یاد کنم از این سایت بازدید کرده ام
اما بعد از رفتن به برخی از پست ها متوجه شدم که این برای من تازه است.
صرفنظر از این، من مطمئنا خوشحالم که بر آن برخورد کردم و من خواهم بود
نشانه گذاری آن و چک کردن اغلب!
یکشنبه 6 اسفند 1396 14:29
من کنجکاو هستم تا ببینم سیستم وبلاگ شما چه اتفاقی می افتد؟

من برخی از مشکلات امنیتی کوچک را تجربه می کنم
آخرین سایت من و من می خواهم چیزی پیدا کنم
امن تر آیا پیشنهادی داری؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif