تبلیغات
محب الحجه - احادیث پیامبر اکرم (ص) (سری 3)
 
محب الحجه
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ: خدایا اصلاح كن هر فسادى را از كار مسلمین

قال رَسولُ الله(ص):

 • بهترین مردم کسی است که خود را وقف راه خدا کند٬ با دشمنان خدا نبرد کند و در این نبرد٬ خواهان مرگ یا کشته شدن باشد.

منبع :مستدرک الوسائل ١١/١٧

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • رسول خدا(ص) در پاسخ ام سلمه فرمود:هرگاه مادر کودکش را شیر دهد ثواب هر بار که کودک پستان مادرش را می مکد با ثواب آزاد کردن بنده ای از نسل اسماعیل (ع) برابری می کند؛ و چون از شیر دادن کودکش فارغ شود فرشته ای به پهلوی او می زند و می گوید : اینک اعمالت را از نو آغاز کن که گنهانت آمرزیده شد.

منبع : البحار ١٠۴/١٠٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • در ماه رجب زیاد استغفار کنید و از خدا نسلت به گذشته خود عفو و بخشایش بطلبید٬ و در باقیمانده ی عمر از خداوند بخواهید که شما را از گناه نگه دارد.

منبع : البحار ٩٧/٣٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • مهرورزی مؤمن با مؤمن برای رضای خدا از بزرگترین شاخه های ایمان است٬ هر کس دوستی و دشمنی و بخشش و دریغش همه در راه کسب رضای خدا باشد از برگزیدگان است.

منبع : تحف العقول ۴٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • حسین از من است و من از حسینم. هر که حسین را دوست بدارد خداوند دوستش دارد. حسین یکی از اَسباط است.

منبع : البحار ۴٣/٢۶١

قال رَسولُ الله(ص):

 • فردا پرچم را به کسی خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست می دارند. او باز نمی گردد مگر آنکه خداوند به دست او پیروزی به ارمغان می آورد. (هنگامی که صبح شد٬حضرت(ص) فرمود:) علی را به سوی من بخوانید.      

منبع : البحار ٢١/٢۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای ابوذر! آدمی از پرهیزگاران نباشد مگر آنگاه که از نفس خود حساب بکشد سخت تر و دقیق تر از حساب کشیدن شریک از شریکش٬ تا بداند که از کجا می خورد و از کجا می نوشد و از کجا می پوشد٬ آیا آنها را از راه حلال به دست می آورد یا از حرام؟ ای ابوذر! کسی که اهمیتی ندهد از چه راه ثروت بدست می آورد خداوند هم اهمیتی ندهد که از چه راهی او را به برزخ درآورد. 

منبع : وسائل الشیعه ١١/٣٧٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای ابوذر!نشست یک ساعته در گفتگوی علمی نزد خداوند پسندیده تر از هزار شب عبادت است که هر شب هزار رکعت نماز گزارده شود٬ ونشست یک ساعته در گفتگوی علمی نزد خداوند از هزار جنگ در راه خدا و خواندن همه ی قرآن٬ پسندیده تر است.

منبع : البحار ١/٢٠٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بی گمان پایان کارهایتان باید برآوردن نیازمندیهای برادرانتان و احسان به آنان در حد توان باشد٬ وگرنه هیچ عملی از شما پذیرفته نیست٬ پس به بردرانتان عطوفت و مهربانی کنید تا به ما بپیوندند.

منبع : البحار ٧۵/٣٧٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خدای تعالی به وجود جوان عبادت پیشه بر فرشتگان می نازد و می فرماید: بنگرید این بنده ی مرا!به خاطر من از شهوت دست کشیده است.

منبع : کنزالعمال١۵/٧٢۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که خرید و فروش می کند باید از پنج کار دوری جوید وگرنه نباید خرید و فروش کند: ربا٬ سوگند٬ پوشاندن عیب کالا٬ تعریف و تبلیغ در هنگام فروش و بدگویی از کالا در هنگام خرید آن.

منبع : البحار ١٠٣٩۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • امت من تا زمانی که یکدیگر را دوست بدارند٬ امانت را[ به صاحبش] باز گردانند٬ از حرام دوری کنند٬ میهمان را گرامی دارند٬ نماز بگزارند و زکات بپردازند٬ پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود.

منبع : البحار ۶٩/٣٩۴

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • [در آخر الزمان بلایی سخت از حاکم سلطه گر امتم بدیشان وارد شود تا جایی که زمین برایشان تنگ گردد] پس خداوند مردی از خاندانم را برانگیزد که زمین را آنگونه که از ستم وبیدادگری آکنده شده بود٬ از عدالت ودادگری بیاکند. ساکنان زمین و آسمان از او خشنود گردند و زمین هیچ بذری اندوخته نخواهد داشت مگر آنکه بیرونش دهد و آسمان آبی نخواهد داشت مگر آنکه بباردش.

منبع : الدر المنثور ۶/۵٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بهترین فرد امت من کسی است که جوانی خود را در طاعت خدا گذراند و نفس خود را از خوشی های دنیا باز دارد و به آخرت دل بندد. همانا پاداش خداوند به او بالاترین درجات بهشت است.

منبع : تنبیه الخواطر ٢/١٢٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • به عزیزی که خوار گشته٬ و توانگری که تهیدست شده ٬و دانشمندی که در روزگار نادانان تباه گردیده است٬ مهربانی کنید.

منبع : البحار ٧۴/۴٠۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خداوند دوست دارد هرگاه بنده ی مومنش نرد برادر خود می رود خویشتن را برای رفتن پیش او آماده و آراسته گرداند.

منبع : البحار ٧٩/٣٠٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بشارت باد این امت را به ارجمندی٬ دینداری٬ سربلندی٬ پیروزی و قدرت یافتن در روی زمین. پس هر که از ایشان کار آخرت را بر دنیا [پرستی] انجام دهد او را در آخرت بهره ای نباشد.

منبع : کنزالعمال ١٢/١۵٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بهترین افراد امت من آنانند که هرگاه نسبت به آنان بی خردی شود٬ تحمل نمایند٬ و چون در حق آنان جرم و ستمی شود گذشت کنند و هرگاه آزار واذیت شوند شکیبایی ورزند.

منبع : تنبیه الخواطر ٢/١٢٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ما ماٴموریم که با مردم به اندازه ی فهم و خردهایشان سخن گوییم.

منبع : کنزالعمال ١٠/٢۴٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • به تحقیق که ماه رمضان فراروی شماست٬ و آن ماهی مبارک است که خداوند روزه ی آن را بر شما واجب نموده است. در این ماه درهای بهشت گشوده می شود و شیطان را به غل [و زنجیر] می کشند و در آن٬ شب قدر است که برتر از هزار ماه است٬ و محروم آنکه [از فیوضات آن شب] محروم ماند.

منبع : تهذیب الاحکام ۴/١۵٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • چهار کس اند که من در روز رستاخیز شفاعت آنان کنم: آن که فرزندان مرا گرامی دارد٬ و آنکه نیاز های آنان را برآورد و آنکه برای برآوردن نیازهای آنان به هنگام درماندگی در کارهایشان بکوشد و کسی که آنان را با دل و زبانش دوست بدارد.

منبع : البحار ٢٧/٧٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شخص روزه دار در عبادت است گرچه در رختخوابش باشد مادامی که غیبت مسلمانی نکند.

منبع : البحار ٧٧/١۵٠

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس برادر گرسنه ی خود را غذا دهد خداوند اوراد از خوراکهای پاکیزه ی بهشت بخوراند٬ و هرکس برادر تشنه ی خود را سیراب کند خداوند او را از شراب ناب مهره شده[ بهشت] بنوشاند٬ و هرکس خدمتکاری برای برادر خود قرار دهد٬ خداوند از پسرکان جاودان [بهشتی] به خدمت او گمارد و وی را در کنار دوستان پاک خود جای دهد.

منبع : البحار ٧٧/١٩٢

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • یاد خداوند عزوجل عبادت است٬ یاد من هم عبادت است٬ یاد علی هم عبادت است٬ و یاد امامان از نسل او نیز عبادت است.

منبع : الاختصاص ٢۴۴

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر که برعهده گیرد حاجتی از حوائج دنیوی کوری را ٬و به دنبال آن رود تا خداوند حاجت را به دست او بر آورد٬ خداوند تبرئه نامه ای از نفاق و براتی از آتش به او می فرماید [و نیز] هفتاد از حوائج دنیای او را برآورد و پیوسته در رحمت خداوندی باشد تا برگردد.

منبع : من لا یحضره الفقیه ۴/١۶

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ترسناک ترین چیزی که بعد از امتم می ترسم [عبارتند از]: این درآمدهای ناروا ٬ شهوت نهفته و ربا خواری. 

منبع : البحار ٧٣/١۵٨

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بدانید که همه ی شما سرپرست و رعیت دار هستید و همگان درباره ی رعیت و زیر دستان خود بازخواست می شوید. فرمانروا٬ زیر دست مردم است و نسبت به رعیت خود باز خواست می شود؛ مرد٬ سرپرست خانواده ی خویش است و درباره ی آنها باید پاسخگو باشد؛ و زن٬ سرپرست خانه و فرزندان شوهر خود است و درباره ی آنها باید پاسخ دهد.

منبع : صحیح مسلم ٣/١۴٢٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بنده٬ هر چه در عبادت ضعیف باشد٬ با اخلاق نیک خود٬ در آخرت به درجات بزرگ و منزلهای والا دست می یابد.

منبع : المحجه البیضاء ۵/٩٣

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • زیرک ترین شما کسی است که بیشتر از دیگران به یاد مرگ باشد٬ و دوراندیش ترین شما آماده ترین شما برای آن است.

منبع : البحار ٧٧/١٧۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • مژده بادت ای علی! اگر اینک کار تو با امکت محمد در سنجش آید بر همه ی آنها فزونی خواهد داشت٬و این بدان سبب است که خانه ای از خانه ی مشرکان نیست مگر آنکه از کشته شدن عمرو [بن عبد ود] احساس لذت می کند٬ و خانه ای از خانه های مسلمانان نیست مگر آنکه از قتل او به خود ببالد.

منبع : البحار ٣٩/٢

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • برتری عالم بر عابد همچون برتری من بر کمترین شماست. و خداوند عزّوجلّ و فرشتگان او و اهل آسمانها و زمینها - حتی مورچه در لانه اش و حتی ماهی - دریا بر کسی که به مردم خوبی می آموزد درود می فرستد.

منبع: کنزالعمال ١٠/١۴۵

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شش چیز را برای من به عهده گیرید٬ من برای شما بهشت را به عهده می گیرم: هرگاه سخن گفتید دروغ مگویید٬ هرگاه وعده دادید خلف وعده نکنید٬ هرگاه امین تان دانستند خیانت نورزید٬ چشمتان را [از حرام ]فرو بندید٬ شهوت خویش را حفظ کنید و دست و زبان خود را نگه دارید.

منبع : امالی الصدوق ٨٢

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هان! مباد که ترس از مردم مانع از آن شود که مردی حقی را که می داند. بر زبان آورد. بدانید که برترین جهاد سخن حق گفتن در برابر سلطان ستم پیشه است.

منبع : کنزالعمال ١۵/٩٢٣

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرکه در جستجوی رشته ای از دانش برآید تا با آن خود یا آیندگان را اصلاح نماید٬ خداوند به شمار ریکهای ریگستان برایش پاداش نویسد.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۶١

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • دلی که در آن چیزی از حکمت نباشد٬ مانند خانه ای مخروبه است٬ پس دانش بیاموزید و بیاموزانید و ژرفنگر وپژوهشگر باشید و نادان نمیرید٬ زیرا خداوند عذر نادانی را نمی پذیرد.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۴٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ستمگر را سه نشانه است زیر دست خود را از طریق زور مقهور می کند. فرا دست خود از طریق نافرمانی به ستوه می آورد و پشتیبان ستمگران است.

منبع : البحار ٧٧/۶۴

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شایسته ترین مردم کسی است که در پی اصلاح مردم باشد٬ و بهترین مردم کسی است که مردم از او نفع و بهره برند.

منبع : البحار ٧٧/١١٢

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • حقوق خداوند- ثنایش خداوند- بزرگ تر از آنان است که بندگان آ«ها را به جای آورند. و نعمتهای خدا بیشتر از آن است که بندگان شماره کنند ام شما با حال توبه شب و روز خد سپری کنید .

منبع : مکارم الاخلاق ٢/٣۶۵

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • در بهشت اتاق هایی است که بیرون آنها از درونشان دیده می شود و درونشان از بیرونشان. در این اتاقها کسانی از امت من ساکن می شوند که نیکو سخن بگویند٬ اطعام کنند سلام را رواج دهند٬ به روزه گرفتن ادامه دهند و شب هنگام که مردم خفته اند٬ آنان نماز بگزارند.

منبع : الکافی ٢/١۶۵

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شما را از این پس فرمانروایانی خواهد بود...که تا زشتی های آنان را نیک نشمرید و دروغ آنها را تصدیق نکنید از شما خرسند نحخواهند شد... پس اگر تجاوز کردند٬ آنکه بر دفع این تجاوز کشته شود شهید است.

منبع : کنزالعمال ۶/۶٧

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • در میان واپسین امتم مهدی ظهور می کند. خداوند به او باران عطا می کند٬ زمین گیاهش را بر می رویاند بیت المال را برابر تقسیم می کند٬ دامها و چارپایان زیاد میشوند و امت سربلند و بزرگ می شود. 

منبع : کنزالعمال ١۴/٢٧٣

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • اگر خورشید را در دست راست من قرار دهند و ماه را در دست چپم٬ از این سخن(دعوت اسلام) دست بر ندارم تا آن را به انجام رسانم یا در راه آن کشته شوم.

منبع :المناقب ١/۵٨

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • اگر برادر مسلمانت عیبی از تو بداند و به آن تو را سرزنش کند٬ تو به واسطه ی عیب و گناهی که از او می دانی سرزنشش مکن تا برای تو پاداش باشد و بر او گناه.

منبع : تحف العقول ٣٢٠

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هیچ چیزی با چیزی جمع نشد که برتر از جمع شدن بردباری با دانش باشد.

منبع : الخصال ۴

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هنگامی که بنده از بستر خواب گوارایش در حالی که هنوز چشمانش خواب آلود است بر می خیزد٬ تا پروردگار عزّوجلّ را با نماز شبش خشنود سازد٬ خداوند به این بنده بر فرشتگان خود مباهات کند و فرماید: آیا بنده ی مرا نمی بیند که از خواب نازش برخاسته برای نمازی که من بر او واجب نکرده ام ؟!گواه باشید که من او را بخشودم.

منبع : البحار ٨٧/١۵۶

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • قیامت بر پا نمی شود تا زمانی که زمین از ستم و دشمنی آکنده شود٬ آن گاه مردی از خاندان من قیام کند و زمین را ٬همچنان که از ظلم و جور آکنده شده٬ از عدل و داد پر کند.

منبع : کنز العمال ١۴/٢٧١

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر گاه امت من به دنیا بها دهد٬ شکوه اسلام از آن گرفته شود؛ و هرگاه امر به معروف و نهی از منکر را واگذارد٬ از برکت وحی محروم گردد.

منبع : کنزالعمال٣/١٨٣

----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ویران کننده خوشیها را فراوان یاد کنید.عرض شد:ای رسول خدا! ویران کننده ی خوشیها چیست؟فرمود:مرگ؛ زیرک ترین مردم مومنان کسی است که مرگ را بیشتر یاد کند و برای آن آماده تر باشد.

منبع : البحار٨٢/١۶٧

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • دوستی من و دوستی خاندان من در هفت جا که وحشت وهراس آنها بس بزرگ است سودمند خواهد بود: موقع مرگ٬ در قبر هنگام زنده شدن [مردگان]٬ هنگام خواندن نامه اعمال٬ هنگام حسابرسی٬ هنگام سنجش اعمال و هنگام عبور از پل صراط.

منبع : الخصال٣۶٠

--------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای عمار هرگاه دیدی کخ علی در یک راه می رود و دیگر مردمان همه به راهی دیگر تو با علی همراه شو: زیرا که او هرگز تو را به گمراهی نمی افکند و از راه راست برونت نمی برد.

منبع : البحار٣٨/٣

-------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر یک از شما هرگاه داخل خانه ی خود شد٬ باید سلام کند؛ زیرا سلام موجب نزول برکت وانس با فرشتگان خواهد شد.

منبع : البحار ٧۶/٧

--------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرکه نهالی در زمین بکارد٬ خداوند به میزان ثمر و منافعی که از آن درخت عائد می شود٬ در نامه ی عمل او اجر و ثواب ثبت می کند.

منبع : نهج الفصاحه ۵۵٣

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 •  ای ابا الحسن! خداوند آرامگاه تو و آرامگاه فرزندانت را قطعه ای از قطعات بهشت و پهنه ای از پهنه های آن قرار داده و خداوند دلهای بندگان برگزیده ی خود را مشتاق شما ساخته است و از این رو٬ به قصد تقرّب به خدا و انگیزه عشق به رسول او٬ با تحمل سختی و رنج آرمگاههای شما را آباد می کنند و آنها را بسیار زیارت می کنند. ای علی! هم اینانند که از شفاعت من برخوردارند و بر حوض من (کوثر) وارد می شوند و فردا در بهشت زائران من هستند.

منبع : البحار ١٠٠/١٢١

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرکس حدیثی را نقل کند که تفسیرش را نه خود او می داند و نه آن کس که حدیث را برایش نقل کرده است٬ آن حدیث شاید مایه ی فتنه و گمراهی او و کسی شود که آن را برایش نقل کرده است.

منبع : منزلاعمال ١٠/٢۴٢

------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • همانگونه که خداوند درباره ی دارایی بنده از او سوٴال می کند٬ درباره ی مقام و موقعیتش نیز سوال می نماید و می فرماید: بنده ی من !من به تو مقام و موقعیت روزی کردم. آیا به وسیله ی آن ستمدیده ای را یاری رساندی یا فریادخواه غمزده ای را کمک کردی؟

منبع : مستدرکالوسائل ١٢/۴٢٩

--------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس مواد غذایی بخرد و برای اینکه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار کند٬ و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه ی درآمد آن را هم صدقه بدهد کفاره ی گناه او هم نخواهد شد.

منبع : آمالی الطوسی ۶٧۶

-----------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • فرزندم! از خواندن قرآن غافل مباش؛ زیرا که قرآن دل را زنده می کند و از فحشا و زشتکاری و ستم و گناه باز می دارد.

منبع : کنزاعمال ٢/٢٩١

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • حسن از من است و من از اویم. هر که او را دوست بدارد٬ خداوند دوستش دارد.

منبع : البحار ۴٣/٣٠۶

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی از امت من چهل حدیث را که در امور دین به آن نیازمند است حفظ کند خداوند روز قیامت او را در صف فقهاء و دانشمندان بر می انگیزد.

منبع : بحارالانوار /ج٢/ص١۵٣

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کربلا پاک‌ترین بقعه روى زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‏‌ها است والحق که کربلا از بساط هاى بهشت است.

منبع : بحارالانوار، ج 98، ص 115/ کامل الزیارات، ص 264.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • پسرم حسین در سرزمینى به خاک سپرده مى‏شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازى که همواره گنبد اسلام بوده است، چنانکه خدا یاران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.

منبع : کامل الزیارات، ص269، باب 88، ح 8 .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بدانید که اجابت دعا، زیر گنبد حرم او و شفاء در تربت او، و امامان علیهم السلام از فرزندان اوست.‏

منبع : مستدرک الوسائل، ج 10، ص 335.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس ازدواج برایش مقدور نبود، بسیار روزه بگیرد؛ زیرا که روزه از نیروی شهوت می کاهد.

منبع : مستدرک الوسائل، ج2، ص531.نوع مطلب : پیامبر اکرم (ص)، احادیث، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif