تبلیغات
محب الحجه - احادیث پیامبر اکرم (ص) (سری 2)
 
محب الحجه
اَللّهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمینَ: خدایا اصلاح كن هر فسادى را از كار مسلمین

 قال رَسولُ الله( صلّی الله علیه و اله و سلّم ):

 • برترین شما،نیکوترین شما از نظر اخلاق است؛ آنان که خود را آماده خدمت کرده و همنشین نوازند؛ با مردم انس می گیرند و مردم با آنان انس می گیرند.

منبع : اصول کافی،ج٢/ص١٠٢، حدیث١۶.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله( صلّی الله علیه و اله و سلّم ):

 • آفرین بر مردمی که جهاد کوچکتر را به پایان بردند وجهاد اکبر بر عهده ی آنان باقی مانده است. پرسیدند :« ای رسول خدا ! جهاد اکبر کدام است؟» فرمود:«جهاد با نفس.»

منبع : بحارالانوار،ج۶٧/ص۶۵،حدیث ٧

 ---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):
 • آن کس که سکوت کند، نجات می یابد.

منبع : کنزالعُمّال،ج٣ /ص٣۵١ ، حدیث۶٨٩٠.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که غیبت را می شنود، یکی از دو غیبت کننده است.

منبع : مستدرک الوسائل،چاپ رحلی ج ٢ / ص١٠٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای اباذر! هیچ کس از پرهیزکاران محسوب نمی شود مگر آنکه نفس خود را محاسبه کند، سخت تر از حسابرسی شریک از شریک خود، تا در نتیجه ی این محاسبه بداند که خوردنی ها و نوشیدنی ها و پوشیدنی هایش از کجاست.آیا از حلال[ بدست آورده] است یا از حرام؟ [سپس فرمود:] ای اباذر! کسی که [به قوانین ومقررات الهی اعتنا نکند و]پروا نداشته باشد که از چه راهی مال کسب می کند، خدا هم باک ندارد از چه راهی او را وارد جهنّم می کند.

منبع : وسائل الشیعه،ج  ١١ /ص٣٧٩، حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بی تردید مخوف ترین چیزی که از آن بر شما بیمناکم،شرک اصغر است. پرسیدند:«ای رسول خدا ! شرک اصغر کدام است؟» فرمود:«ریا. خداوند عزوجل در روز رستاخیز هنگامی که جزای عمل بندگانش را می دهد،[به ریاکاران] می گوید: بروید نزد آنان که برایشان ریا می کردید و ببنید آیا پاداش اعمال خود را نزد آنان می یابید؟»

منبع : عُدّۃ الدّاعی٬ص٢٢٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • و اما نشانه ی ریا کار چهار است: الف-هنگامی که کسی نزد اوست به عبادت خدا حریص است.ب- در تنهایی تنبل وبی حال است. ج- در همه ی امورش به دنبال ستایش دیگران است.د- با تمامی توان در نیکوکارکردن ظا هرش می کوشد.

منبع : تحف العقول٬ چاپ جامعه مدرسین٬ ص٢٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسانی که در دنیا مردم را مسخره می کردند٬[در روز قیامت] دری از بهشت به روی آنان می گشایند و به او می گویند:«بیا! بیا!» او با سختی و ناراحتی به پیش می آید و همین که [نزدیک] می آید، در به روی او بسته می شود. سپس در دیگری به روی او باز می شود وگفته می شود :«بیا! بیا!»[این بار نیز]او با اندوه وسختی حرکت می کند وهمین که[نزدیک]می آیدآن در به روی او بسته می شود٬ وهمین طور این کار تکرار میشود تا جایی که در را به روی او می گشایند ئ می گویند:«بیا! بیا!» و او نمی رود.

 

منبع : جامع السادات٬ ج٢/ ص٢٩٨.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که به مؤمنی خیانت کند٬ از ما نیست.

منبع : وسائل الشیعه٬ ج۶/ ص٢٢۶٬  حدیث٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • صبر بر سه گنه است: صبر هنگام مصیبت٬ صبر بر طاعت وصبر از گناه ومصیبت.

منبع : کنزالعُمّال٬ ج٣/ ص ١١٣٬ حدیث ۵٧٣٧

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • آن کس که به خدا و روز جزا ایمان دارد٬ پس باید به وعده خود وفا کند.

منبع : اصول کافی٬ ج ٢ / ص٣۶۴٬ حدیث٢.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که در هر صبحگاه به امور مسلمین همّت نگمارد و در اندیشه ی کارهای آنان نباشد٬ از آنها نیست وکسی که بشنود مردی فریاد می زند:«ای مسلمان ها بدادم برسید» و جواب او را ندهد٬ مسلمان نیست.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١۶۴٬ حدیث۵.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • مردم عائله وجیره خواران خداوندند و محبوب ترین آن ها نزد خدا٬ کسی است که سودش به عائله ی خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١۶۴٬ حدیث۵.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای فرزندان عبدالمطلب شما که نمی توانید با اموال خود به همه ی مردم گشایش دهید٬پس با چهره ی باز و رویی خوش با آن ها برخورد کنید.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١٠٣ ٬حدیث١.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • برترین صدقه٬اصلاح میان مردم است.

منبع : کنزالعُمّال٬ ج٣/ ص۵٨ ٬ حدیث ۵۴٨٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس شادمان می شود از اینکه روزی اش گشاده شود و اجلش به تاخیر بیفتد٬پس باید صلهٴ رحم کند.

منبع : خصال٬ چاپ جامعه مدرسین٬ص٣٢.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که به عیادت بیمار می رود همیشه در دریای رحمت الهی راه می رود ٬ تا بنشیند وآنگاه که [نزد بیمار نشست]٬غرق در رحمت خدا می گردد .

منبع : المجازات النبویّۃ ٬چاپ مطبعه آداب کاظمین٬سال١٣٢٨ ھ .ق٬ص ٢۴۵ .

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

محبوب ترین خانه نزد خداوند٬آن خانه ای است که  در آن کودک یتیمی با عزت واحترام زندگی کند.

منبع : کنزالعُمّال٬ ج٣/ ص١٧۴ ٬ حدیث۶٠٢١ .

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسی که صبح کند و بفکر گره گشایی دیگر مسلمین نباشد٬ مسلمان حقیقی نیست.

منبع : اصول کافی

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • بهترین مردم کسی است که بیشتر به مردم سود برساند.

 منبع : مواعظ الوردیه

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • کسیکه از دسترنج مشروع خود زندگی کند در قیامت با پیغمبران محشور خواهد شد.

منبع : بحارالانوار٬ جلد٢٣.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر چیزی مرکبی دارد و مرکب آدمی عقل است.

منبع : بحار (ج١ص٢٣)

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • دروغگو٬ دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس میکند.

منبع : مستدرک (ج٢ص١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • رمضان٬ رمضان نامیده شد٬ چون گناهان را می سوزاند.

منبع : کنز العمال.

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند.

منبع : کنزالعمال(ج۴ص۴٠١)

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • از ما نیست هر که با مسلمانی نیرنگ کند.

منبع : اصول کافی(ج٢ص٢٣٧)

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر کس دخترم فاطمه را دوست داشته باشد در بهشت با من همراه خواهد بود.

منبع : بحارالانوار (ج٢٨ص١١۶)

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • [ابوذر می گوید:از رسول خدا (ص)شنیدم که فرمود:] خداوند بعضی از برادران شما را زیر دست شما قرار داده است٬ هر کس برادر [وهمنوعش ] را زیر دست دارد باید از آنچه خود می خورد به او بخوراند٬ و از آنچه می پوشد به او هم بپوشاند٬ و هیچ وقت کاری که خارج از قدرت اوست به او نسپارد و اگر کار دشواری را به او سپرد او را کمک کند.

منبع : البحار ٧۴/١۴١

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • سپاه اسامه را تجهیز کند؛ خدا لعنت کند کسی را که از همراهی با سپاه اسامه خودداری می کند.

منبع :البحار٣٠/۴٢٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • چه نیکو فرزندانی هستند دختران پرده نشین.هر که یکی از آنها داشته باشد خدای آن دختر را سپری از [در افتادن وی] در آتش قرار دهد و هر که دو تن از آنها داشته باشد خدای به[ برکت] آن دو وی را به بهشت داخل کندو اگر سه تن از این دخترکان یا سه تن خواهر همچون ایشان [وی را] باشند٬ از جهاد پرداخت زکات معاف خواهد بود.

منبع : مکارم الاخلاق٢١٩

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • اگر ترس از سختگیری بر امتم نبود٬ به آنها دستور می دادم که با هر نمازی مسواک زنند.

منبع : الکافی ٣/٢٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرگاه مردم امر به معروف ونهی از منکر را ترک نمایند٬ و از نیکان خاندان من پیروی نکنند٬ خداوند بدان ایشان را بر آنان مسلط گرداند.در این هنگام خوبان ایشان دعا کنند ولی دعایشان مستجاب نمی شود.

منبع : تحف العقول ۵١

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • من سرور پیامبران ورسولانم و از فرشتگان مقرب برتر هستم و جانشینان من جانشینان پیامبران و رسولان سروری دارند و نسل من برترین نسلهای پیامبران و رسولانند.

منبع : البحار٩۶/٢١٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • رسول خدا(ص) فرمود: راستی که برخی شعرها حکمت است و برخی بیانها افسون. بی گمان شعر تو نیکوست لکن کتاب خدا نیکوتر.

منبع : امالی الصدوق ۴٩۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • نزدیک ترین مردم به درجه ی پیامبری٬ عالمان و مجاهدان اند.چون عالمان مردم را به آنچه پیامبران آورده اند رهنمون می شوند و مجاهدان برای حفظ آنچه پیامبران آورده اند با شمشیرهایشان جهاد می کنند.

منبع : المحجه البیضاء١/١۴

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • ای علی از چهار چیز پیش از رسیدن چهار چیز استفاده کن : از جوانی قبل از پیری٬ از تندرستی قبل از بیماری٬ از توانگری قبل از تهیدستی٬ و از زندگی قبل از مرگ.

منبع : مکارم الاخلاق۵٠۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خداوند متعال فرمود: در روز رستاخیز من خود مدعی سه کس هستم:کسی که به نام من پیمان سپرد سپس پیمان شکند٬ کسی که یک فرد آزاد را بفروشد و بهای فروش او را بخورد و کسی که کارگری را اجیر کند و کاملا از او کار بکشد٬ اما مزدش را نپردازد.

منبع : کنز العمال ١۶/٣۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خداوند را سه حکمت است که هر کس آنها را حرمت نگه بدارد خداوند امر دین و دنیای او را نگه بدارد٬ و هر کس آنها را نگه ندارد خداوند هیچ چیز را برای او نگه ندارد: حرمت اسلام٬ حرمت من٬ و حرمت خویشانم.

منبع : الخصال ١/١۴۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • چرا عده ای بستگان و خویشاوندان مرا می آزارند؟!بدانید که هر کس بستگان و.خویشاوندان مرا بیازارد در حقیقت مرا آزار داده است وهر کس مرا آزار دهد خداوند عزّوجلّ را آزار داده است.

منبع : البحار٢٧/٢٢۵

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

قال رَسولُ الله(ص):

 • محبوب ترین شما نزد خداوند - شکوهمند باد ثنایش- کسی است که بیشتر ذکر ویاد خدا کند و از ارجمند ترین شما نزد خداوند - شکست ناپذیر وشکوهمند - با پروا ترین شماست مر خدا را.

منبع : البحار ٧٧/٨۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • اگر روزی بر من بیاید که در آن روز بر دانش خود نیفزایم که به خدای تعالی نزدیکم گرداند طلوع خورشید آن روز بر من مبارک مباد.

منبع : کنز العمال ١٠/١٣۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • مؤذن تا جایی که صدایش می رسد ونگاهش کار می کند به همان اندازه آمرزیده می شود٬ و هر خشک و تری [جملات] او را تصدیق می کند و به تعداد هر نفری که با اذان او نماز بگذارد٬ حسنه ای برایش منظور می شود.

منبع : البحار ٨۴/١٠۴

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هر گاه فرمانروایان شما خوبان شما٬ و ثروتمندان شما٬ بخشندگان شما و امرتان با مشورت در میان شما باشد٬ پس روی زمین برای شما بهتر است از دل خاک.

منبع : تحف العقول ٣۶

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هیچ کار بدی را اندک مشمارید اگرچه در چشمتان کوچک بیاید٬ و کار نیک را زیاد نشمارید هر چند در چشم شما زیاد آید؛ زیرا با استغفار دیگر گناه کبیره ای نیست؛ و در صورت اصرار [بر گناه صغیره] آن گناه دیگر صغیره نیست.

منبع : أمالی الصدوق ٣۵٢

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • هرکس امر به معروف ونهی از منکر کند٬ او جانشین خدا در زمین و جانشین پیامبر اوست.

منبع : مستدرک الوسائل ٢/٣۵٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خداوند به بندگان چیزی بهتر از عقل تقسیم نکرد٬ پس خواب عاقل بهتر از شب زنده داری جاهل و افطار عاقل بهتر از روزه گرفتن جاهل و ماندن عاقل بهتر از مسافرت جاهل می باشد و خداوند٬ رسول و پیامبری را مبعوث نفرمود مگذ آنکه عقل او کامل گردد.

منبع : البحار ١/٩۶

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خوشا مردی که فقیه در دین باشد٬ اگر دیگران به وی محتاج شوند به آنان نفع رساند و اگر محتاج نباشند نفعش به خودش می رسد.

منبع : البحار١/٢١۶

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                         

قال رَسولُ الله(ص):

 • آیا شما را خبر ندهم از مردمانی که نه پیامبرند و نه شهید اما در روز قیامت پیامبران و شهیدان به مقام ومنزلت آنان نزد خداوند غبطه می خورند؟عرض کردند: آنان کیستند ای پیامبر خدا؟فرمود:کسانی که موجب محبوبیت بندگان خدا نزد خدا و محبوبیت خدا نزد بندگانش می شوند و در جامعه به اندرز و خیر خواهی می پردازند. عرض کردم: این خدا را محبوب بندگانش می گرداند اما چگونه بندگان خدا را محبوب خدا می گرداند ؟ فرمود: آنان را به چیزی که خدا دوست دارد امر واز چیزی که خدا نفرت دارد نهی شان می کنند و هر گاه اطاعتشان کردند محبوب خداوند عزّوجلّ واقع می شوند. 

منبع : کنز العمال ٣/۶٨۵

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • خوشا به حال سبقت جویندگان به سوی سایه عرش٬ عرض شد: اینان چه کسانی هستند٬ ای رسول خدا؟ فرمود: کسانی که حق را بشنوند بپذیرند٬ و هرگاه حق را از آنان طلب کنند بذل می کنند٬ و درباره مردم همانگونه داوری می کنند که نسبت به خویش٬ اینانند سبقت جویندگان به سوی سایه عرش.

منبع : البحار۶٩/۴٠٣

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • دانش را پیش از در گذشت دانشمندان بنویسید؛ زیرا با مرگ دانشمندان٬ دانش [آنان] نیز از بین می رود.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۴۴

--------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • روایت شده جوانی از انصار با رسول خدا (ص) نماز جماعت می گزارد٬ در حالی که کارهای زشت را مرتکب می شد. حال این جوان به رسول خدا(ص) گفته شد٬ حضرت فرمود: بی شک روزی نمازش او را از این کارهای زشت باز می دارد. پس مدتی نگذشت که سرانجام جوان توبه کرد.

منبع : البحار ٨٢/١٩٨

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • پشیمان ترین وپر حسرت ترین دوزخیان فردی است که بنده ای را به سوی خدا فراخواند و او را اجابت کند و بپذیرد و خدای را فرمان برد. پس خداوند او را به بهشت برد٬ و مرد دعوتگر را٬ از بهر ترک عمل به عملش و پیروی از هوس وآرزوی دراز٬ به آتش افکند.

منبع : الکافی ١/۴۴

---------------------------------------------------------------------------------------

قال رَسولُ الله(ص):

 • تعلیم دهید وآسان گیرید و سخت نگیرید٬ و نوید دهید و نرمانید٬ وهرگاه فردی از شما خشمگین شد سکوت اختیار کنید.

منبع : کنز العمال ١٠/٢۴٩نوع مطلب : پیامبر اکرم (ص)، احادیث، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
قرآن آنلاین
http://s1.picofile.com/shiat/giv.gif